SKUPINOVÉ CVIČENIE

Piloxing
Piloxing je cvičenie, ktoré je určené nie len pre telo, ale aj pre vylepšenie psychickej stránky osobnosti. Pre Vivecu bolo veľmi dôležité, aby piloxing zvyšoval celkové sebavedomie, eleganciu a výkonnosť. Žena má byť nežná, ale zároveň nezávislá, krásna a sexi – to je cieľom piloxingu. Okrem toho prináša toto všestranné cvičenie nasledovné výhody:

 

-spaľuje kalórie a tuk (za hodinu je možné spáliť neuveriteľných 800 kalórií)

-posilňuje a formuje svaly(vďaka pilatesu aj hlboké svaly, na ktoré mnohé cvičenia zabúdajú)

-prospieva kardiovaskulárnemu systému

-buduje vytrvalosť, flexibilitu, mobilitu, obratnosť a pohotovosť

piloxing je zábavný a hudba pôsobí motivačne

-zlepšuje držanie tela

je prevenciou voči zraneniam

-znižuje stres, ktorý je príčinou mnohých chorôb

-podporuje zdravie a imunitu

GROUP EXERCISE

Piloxing
Piloxing is not an exercise that is intended only for the body, but also for improving the psychological side of a woman’s personality. It was very important for Viveca that piloxing increases the overall self-confidence, elegance and performance of women. A woman should be gentle, but at the same time independent, beautiful and sexy – that is the goal of piloxing. In addition, this versatile exercise brings the following benefits:

-burns calories and fat (an incredible 800 calories can be burned in an hour)
-strengthens and shapes muscles (thanks to Pilates, deep muscles are also neglected by many exercises)
– benefits the cardiovascular system
-builds endurance, flexibility, mobility, dexterity and alertness
piloxing is fun and the music is motivating
– improves posture
is a prevention against injuries
-reduces stress, which is the cause of many diseases
-supports the health of the immune system

Change Language To: Slovak English