akceptujeme Multisport karty

KARTA MULTISPORT– ZAMESTNANECKÝ BENEFIT, S KTORÝM SA BUDETE CÍTIŤ LEPŠIE

Konečne karta, ktorá sa jednoducho prispôsobí vašim potrebám, náladám a schopnostiam. Nemusíte byť aktívnym športovcom, aby ste ju využili naplno. Vyberajte si pohybové aj relaxačné aktivity podľa svojich možností. Na Slovensku aj v Česku. Po celý rok.

ODPORUČTE NÁS SVOJMU ZAMESTNÁVATEĽOVI
0
+
Rôznych aktivít pre každého. Hýbte sa, relaxujte, objavujte a predovšetkým sa bavte.
0
+
Športových a relaxačných zariadení. Zabudnite na hranice, kartu si uplatníte aj v Česku.
0
+
Miest MultiSport pokrýva. Či ste v práci, doma, alebo na výlete – sme s vami kdekoľvek.

We accept Multisport cards

MULTISPORT CARD - EMPLOYEE BENEFIT WHICH MAKE YOU FEEL BETTER

Finally, a card that easily adapts to your needs, moods and abilities. You don’t have to be an active athelete to make the most of it. Choose physical and relaxation activities according to your possibilities. In Slovakia and in the Czech Republic for all year.

RECOMMEND US TO YOUR EMPLOYER
0
+
Different activities for everyone. Move, relax, discover and, above all - have fun.
0
+
Sports and relaxation facilities. Forget about borders, you can also use the card in the Czech Republic.
0
+
MultiSport places cover. Whether you are at work, at home or on a trip - we are with you anywhere.

Change Language To: Slovak English