Sme jediný predajca originálnych produktov značky

EXTRIFIT v Michalovciach

U nás nájdete kompletnú ponuku kvalitných výživových doplnkov a odevov značky EXTRIFIT za ceny ako na extrifitslovakia.sk

Extrifit nie je pre všetkých. Nie je o povrchnosti a pozlátku. Extrifit je určený tým, ktorí milujú ťažké železo a chcú podať plný fyzický výkon. Je pre všetkých tých, ktorí sú tvrdia na seba samého a požadujú od svojho tela maximálne výsledky. Extrifit je pre tých, ktorí dobre vedia, že bez tvrdej práce, odriekania a obetí nie je výsledkov a vysnívaných cieľov.

Extrifit je dnes veľmi početná komunita ľudí, ktorí sa hrdo hlási k filozofii značky a ktorí tvoria úžasnú kulturistickú subkultúru.

Extrifit je synonymom pre podporu talentu a športových ambícií. Extrifit ukazuje cestu za Tvojím snom.

extrifitslovakia.sk
WE ARE THE ONLY SELLER OF ORIGINAL BRAND PRODUCTS

EXTRIFIT in Michalovciach

With us you will find a complete offer of quality nutritional supplements and EXTRIFIT clothing at prices like on the web site extrifitslovakia.sk

Extrifit is not for everyone. It’s not about superficiality and tinsel. Extrifit is intended for those who love heavy iron and want to give out full physical performance. It is for all those who are hard on themselves and demand maximum results from their body. Extrifit is for those who know well that without hard work, renunciation and sacrifice there are no results and dream goals.

Today, Extrifit is a very large community of people who proudly adhere to the brand’s philosophy and who form an amazing bodybuilding subculture.

Extrifit is a synonym with supporting talent and sports ambitions. Extrifit shows the way to your dream.

extrifitslovakia.sk

Change Language To: Slovak English