Príď si K NÁM ZACVIčIŤ VSTUP OD 4 € GYM Trenérske služby CHCEM CVIČIŤ EFEKTÍVNE

Come and train with us ENTRY FROM 4 € GYM Coaching services I WANT TO EXERCISE EFFICIENTLY
IMPULSE GYM

Ako to u nás funguje?

Vitajte v novom IMPULSE GYMe. Nové miesta, prinášajú nové výzvy. Keďže sme sa presťahovali do nových, oveľa väčších a modernejších priestorov, stáli sme pred otázkou, ako to vám, našim priaznivcom, čo najviac priblížiť a zjednodušiť. Naše fitness centrum odteraz bude otvorené denne od 5.00 ráno do 20.00 večer, cez víkend od 6.00 ráno do 20.00 večer.

Pýtate sa ako je to možné? Jednoducho, celé fitness centrum je navrhnuté tak, aby bolo samoobslužné, aby ste si mohli zacvičiť kedykoľvek počas otváracej doby

ZNAMENÁ TO, ŽE TAM NEBUDE OBSLUHA?
AKO SI KÚPIM PERMANENTKU?
KEĎ TAM NIKTO POČAS DŇA NEBUDE TAK TAM MÔŽE PRÍSŤ CVIČIŤ HOCIKTO?
TEDA AK PRÍDEM CVIČIŤ O 5:00 RÁNO, STAČÍ MI JEDNA KARTA A MÔŽEM SO SEBOU PUSTIŤ DNU AJ DESAŤ LUDÍ, KTORÍ NEMUSIA MAŤ PERMANENTKU?
A KEĎ NEPLATIČI PRESKOČIA CEZ TURNIKET?
KEĎ TAM TEDA NIESÚ ZAMESTNANCI, KTO MI DÁ KĽÚČIK OD SKRINKY V ŠATNI?
KTO MI POČAS CVIČENIA DÁ POHÁR VODY A PO TRÉNINGU MI SPRAVÍ PROTEIN?

Ak mate nejaké ďalšie technické otázky ohľadne fungovania , kontaktujte nás telefonicky na čísle  +421 905 289 439 alebo emailom info@impulsegym.sk.

IMPULSE GYM

How does Impulse GYM work?

Welcome to the new IMPULSE GYM. New places bring new challenges. As we moved to new, much larger and more modern premises, we faced the question how to bring it as close as possible to you and our supporters. From now on, our fitness center will be open daily from 5:00 am to 8:00 pm, at weekends from 6:00 am to 8:00 pm.

Wondering how this is possible? Simply said, the entire fitness center is designed to be self-serviced so you can work out at any time during opening hours.

DOES THIS MEAN THERE IS NO STAFF?
HOW DO I BUY A SEASON TICKET?
IF NO ONE IS THERE DURING THE DAY, CAN I COME AND TRAIN?
SO IF I COME TO TRAIN E AT 5:00 IN THE MORNING, ONE CARD IS ENOUGH FOR ME AND I CAN TAKE TEN PEOPLE WITH ME, WHO DON'T HAVE TO HAVE A SEASON TICKET?
WHAT IF A DEFAULTERS JUMP OVER THE TURNSTILE?
SO IF THERE ARE NO EMPLOYEES THERE, WHO WILL GIVE ME THE KEY TO THE LOCKER IN THE DRESSING ROOM?
WHO WILL GIVE ME A GLASS OF WATER DURING EXERCISE AND MAKE PROTEIN AFTER TRAINING?

If you have any other questions, contact us. tel: +421 905 289 439 or email info@impulsegym.sk.

Otváracia doba

  • denne od 5:00 – do 20:00
  • víkendy od 6:00 – do 20:00
null

Opening hours

  • daily from 5:00 am – to 8:00 pm
  • weekends from 6:00 am – to 8:00 pm
null
Naši

Impulse gym tréneri

Maroš Grobelnik

fitness tréner 2.stupňa

Tel: 0907 415 213

Patrik Pazič

externý fitness tréner 1.stupňa, výživový poradca

Tel: 0915 082 555

Erika Vöröšová

externý fitness tréner 1.stupňa, inštruktor Piloxing Academy, výživový poradca

Tel: 0949 546 966

Dominik Lörinc

externý fitness tréner 2.stupňa

Tel: 0948 155 130

Ours

Impulse gym coaches

Maroš Grobelnik

2nd level fitness trainer

Tel: 0907 415 213

Patrik Pazič

1st level fitness trainer, nutrition consultant

Tel: 0915 082 555

Erika Vöröšová

1st level fitness trainer, Piloxing Academy instructor, nutrition consultant

Tel: 0949 546 966

Dominik Lörinc

2nd level fitness trainer

Tel: 0948 155 130

TYPY PERMANENTIEK A CENNÍK

                      časová permanentka (30 dní)                                 36€ 

vstupová permanentka – 10 vstupov                                         35€

                     vstupová permanentka – 20 vstupov                     70€ 

             jednorazový vstup pre registrovaných                          5€  

 

ročné členské pre získanie klubových výhod           30€

Typ Cena Doba platnosti
mesačná permanentka pre člena klubu

 

vstupová permanentka na 10 vstupov pre člena klubu

 

vstupová permanentka na 20 vstupov pre člena klubu

 

jednorázový vstup pre registrovaných pre člena klubu

30 EUR

 

28 EUR

 

 

56 EUR

 

 

4 EUR

* 1 mesiac od zakúpenia s použitím Kreditu so zaplateným ročným členským

 

so zaplateným ročným členským

 

 

so zaplateným ročným členským

 

so zaplateným ročným členským

TYPES OF SEASON TICKETS AND PRICE LIST

                    season ticket (30 days)                           36€

                   entry ticket – 10 entries                          35€

                      entry ticket – 20 entries                       70€

         one-time entry for regitered users                5€

 

annual membership for obtaining club benefits     30€

 TYPE PRICE VALIDITY PERIOD
monthly season ticket with annual membership

 

entry ticket – 10 entries with annual membership

 

entry ticket – 20 entries with annual membership

 

one-time entry for registered users with annual membership

30 EUR

 

28 EUR

 

56 EUR

 

4 EUR

* 30 days from ticket purchase

 

90 days from ticket purchase

 

90 days from ticket purchase

Change Language To: Slovak English